Alarm JABLOTRON 100

Vážený zákazník,

sme spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnou inštaláciou zabezpečovacích systémov. Na ochranu vášho majetku odporúčame montáž systému JABLOTRON 100 firmy JABLOTRON. Jedná sa o nový produkt, ktorý vás prekvapí jednoduchosťou ovládania. Tento systém ponúka množstvo možností využitia, čím sa dokáže jednoducho prispôsobiť Vašim potrebám. Ponúkaný systém má nielen špičkové parametre, nadčasový dizajn, najvyššiu možnú kvalitu, ale tiež vynikajúci záručný, pozáručný servis a odborné poradenstvo. Sme presvedčení, že voľba tohoto systému vás plne uspokojí.

Naša firma je certifikovaná výrobcom JABLOTRON na kvalifikovanú montáž a sme držiteľmi licencie na poskytovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorá nás oprávňuje montovať zabezpečovacie systémy v súlade s legislatívou SR.


Stručný popis systému JABLOTRON 100:

Systém reaguje, ak v chránenom priestore dôjde k:

 • poškodeniu akejkoľvek periférie systému
 • pohybu osôb

Ochrana sa zapína pomocou:

 • mobilného telefónu na diaľku (ak zabudnete zapnúť ochranu, alebo sa len chcete presvedčiť, že je ochrana naozaj zapnutá), z internetu pomocou Webovej samoobsluhy MyJABLOTRON (šifrovaný prístup s najvyššou bezpečnosťou)
 • revolučného riešenia klávesnice - jednoduchý výber príslušnej voľby a zadaním Vášho osobného kódu, alebo priložením ovládacieho čipu

Pri poplachu systém:

 • rozhúka sirény, ktoré vo väčšine prípadov páchateľa vypudia
 • zavolá na váš mobilný telefón a pošle vám informačnú SMS, prípadne môže privolať zásahovú jednotku Pultu Centrálnej Ochrany (ochranu pultom si v prípade záujmu môžete vyskúšať u niektorého poskytovateľa PCO služieb - viac na www.jablotron.sk). Omylom vyvolaný poplach je možné zrušiť zadaním platného kódu.

Okrem signalizácie poplachu systém umožňuje:

 • signalizovať zmenu stavu systému pípnutím pri zapnutí a vypnutí ochrany
 • na diaľku sledovať, kto a kedy zapol ochranu (je možné aj zasielanie týchto informácií na mobilný telefón formou SMS správy), alebo napríklad aj reportovať výpadok elektrickej siete dlhší ako pol hodiny (pokiaľ chcete predísť nebezpečiu rozmrazenia mrazničky a pod.)

Spoľahlivosť prevádzky:

 • záložný akumulátor zabezpečuje preklenutie výpadku napájacieho napätia podľa použitej kapacity na čas rádovo niekoľko hodín až dní
 • systém je napájaný z elektrickej siete, celá komunikácia periférií je kódovaná a nehrozí teda prekonanie systému pomocou iného zariadenia

Inštalácie:

 • systém je možné jednoducho a kedykoľvek rozšíriť o ďalšie periférie a funkcie po montáži po sebe samozrejme poriadne upraceme
 • kombinácia bezdrôtového a drôtového riešenia alarmu umožňuje jednoduchú inštaláciu (bezdrôtové periférie sú veľmi šetrné k interiéru)

Zaškolenie:

 • po montáži vás naučíme ako sa systém ľahko ovláda
 • navrhnutá konfigurácia je zrozumiteľná a jej funkciám rýchlo a ľahko pochopíte
 • získate aj odovzdávací protokol, ktorým môžete preukázať odbornú inštaláciu certifikovaného systému

Záruka:

 • na jednotlivé periférie systému poskytujeme bezplatný servis u výrobcu až 5 rokov
 • pri použití Bezpečnostnej SIM JABLOTRON sa bezplatný servis u výrobcu predlžuje až na 7 rokov
 • na montáž poskytuje naša firma záruku 2 roky
 • záruka sa nevzťahuje na výmenu batérií ani záložného akumulátora

Servis:

 • naša firma vám garantuje záručný a pozáručný servis a v prípade potreby aj odborné poradenstvo
 • aby mohla byť garantovaná spoľahlivá funkcia systému, odporúča legislatíva aj výrobca jeho pravidelnú servisnú prehliadku. Táto prehliadka sa vykonáva 1 x za rok. Pri prehliadke kontrolujeme všetky periférie, čistíme, nastavujeme, prípadne v nich meníme batérie. O vykonanej prehliadke vydávame písomný protokol, ktorý môže byť podmienkou pre poisťovne. Pravidelná prehliadka sa účtuje podľa vykonaných prác.

Certifikácia:

 • systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podľa európskej normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č. 2 naša firma je certifikovaná výrobcom JABLOTRON na kvalifikovanú montáž a sme držiteľmi licencie na poskytovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorá nás oprávňuje montovať zabezpečovacie systémy v súlade s legislatívou SR.
 • tieto údaje sú podstatné pri jednaní s poisťovňou (poisťovne môžu poskytnúť pri riadnom zabezpečení zľavu z poistného).
 • certifikácia systému a montážnej firmy je tiež podmienkou výplaty poistnej čiastky v plnej výške, ak by došlo ku škode na majetku aj napriek tomu, že je majetok dobre zabezpečený.

Záver:
Odporúčame vám prijať taký variant návrhu, ktorý svojim rozsahom najviac pokrýva požiadavky na ochranu vášho objektu a súvisiace podružné funkcie. Využitím všetkých vlastností systému dosiahnete optimálny pomer úžitkovej hodnoty a ceny. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte. Radi vám dokážeme, že sme profesionáli a že montujeme kvalitné a osvedčené výrobky JABLOTRON, firmy s dlhoročnou tradíciou.


Ing. Ladislav Biró
konateľ spoločnosti
Infinity Systems, s.r.o.