Detektory plynu do výbušného prostredia

Zobraziť filter

50 EUR 1012 EUR
Ceny

SD3 SD2243ME DETEKTOR METÁNU (CH4), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2243VB DETEKTOR BENZÍNOVÝCH PÁR, VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2243BU DETEKTOR BUTÁNU (C4H10), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2243PR DETEKTOR PROPÁNU (C3H8), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2243GP DETEKTOR LPG/PROPÁN-BUTÁNU (C3H8 - C4H10), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2243H2 DETEKTOR VODÍKA (H2), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

558,00 € s DPH

465,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2244AM DETEKTOR AMONIAKU (NH3), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

614,40 € s DPH

512,00 € bez DPH

614,40 € s DPH

512,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2246AM DETEKTOR AMONIAKU (NH3), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

1 214,40 € s DPH

1 012,00 € bez DPH

1 214,40 € s DPH

1 012,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2245O2 DETEKTOR KYSLÍKA (O2), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

853,20 € s DPH

711,00 € bez DPH

853,20 € s DPH

711,00 € bez DPH

+-

SD3 SD2247AM DETEKTOR AMONIAKU (NH3), VÝBUŠNÉ EX PROSTREDIE

dostupnosť preveriť telefonicky

1 214,40 € s DPH

1 012,00 € bez DPH

1 214,40 € s DPH

1 012,00 € bez DPH

+-

SD3 STS3REL RELÉOVÝ MODUL PRE DETEKTORY SDX

dostupnosť preveriť telefonicky

60,00 € s DPH

50,00 € bez DPH

60,00 € s DPH

50,00 € bez DPH

+-